Από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και τους συνεργαζόμενους Φορείς Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας, Φαρμακευτικό Σύλλογο Ευβοίας και το Τοπικό Παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνεται ότι τα δύο ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (Χαλκίδος και Ιστιαίας), στα οποία εξυπηρετούνται συνολικά 300 άνεργοι και ανασφάλιστοι συνάνθρωποί μας, λειτουργούν από 1ης Οκτωβρίου 2014, ως εξής: Α. Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Χαλκίδος Στο κτίριο της Οικογενείας Αγγέλου Πνευματικού – Ευεργέτου της Ι. Μητροπόλεως, επί της οδού Μεσσαπίων 10 στη Χαλκίδα, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη, από 15:00 έως 16:00 μ.μ..Β. Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Βορείου Ευβοίας:Στο κτίριο του ΚΕ.Σ.Ο. Ιστιαίας (Άνω Πλάτανος), κάθε Τετάρτη, από 17.00 έως 18.00 μ.μ.-Η Τράπεζα Τροφίμων και Ενδυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος,λειτουργεί στο κέντρο της Χαλκίδας, σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Φαβιέρου 46. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Τράπεζας παραμένουν οι κάτωθι:Δευτέρα: 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.Τρίτη: 4.00 – 8.00 μ.μ.Τετάρτη: 10.00 π.μ. –2.00 μ.μ.Πέμπτη: 4.00 – 8.00 μ.μ.Παρασκευή: 4.00 – 8.00 μ.μ.

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟYΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ , ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ Α.ΜΕ.Α
«ΆΝΘΡΩΠΟΣ – ΕΛΠΙΔΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

             
Χαλκίδα  26.03.2014                                                                                        
 Χατζοπούλου  39
Αρ. Πρωτ. 930                                                                                                   
Τηλ. / Fax: 22210 29139
Email : anelpo@otenet.gr
Site:www. anelpo.gr
Ιστοχώρος  :  anelpo..blogspot.gr


ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟY

Ο    Πανευβοϊκός  Σύλλογος  Γονέων , Κηδεμόνων & Φίλων Α.με.Α
«Άνθρωπος  - Ελπίδα – Πολιτισμός»   διοργανώνει :
Έκθεση  Εργασιών Α.με.Α του Συλλόγου [ζωγραφική , κατασκευές κλπ. ]
&
Δωροέκθεση   [Bazaar]
στην  ισόγεια αίθουσα εκθέσεων « Αριστοτέλης »  [πρ. Βυζαντινό] του Δημαρχείου
στην παραλία  Χαλκίδας .
Σκοπός :  η  ενίσχυση του  Συλλόγου .

Τα εγκαίνια    θα πραγματοποιηθούν :

Πέμπτη   3  Απριλίου  και   ώρα   8 :30   μ.μ

Διάρκεια    Δωροέκθεσης  [Bazaar]  : 3 – 6 Απριλίου 2014

Πέμπτη  3   Απριλίου  από   8:30 μ.μ. – 11:00 μ.μ.

Παρασκευή  4 ,  Σάββατο 5   &   Κυριακή   6   Απριλίου
από    10:00 π.μ .  -  10 :00 μ.μ.

Η  εκδήλωση τελεί  υπό την αιγίδα  του   ΔΟΑΠΠΕΧ


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Πρόεδρος                     Η  Γραμματέας

Ειρήνη   Μερτζιάνη           Αγγελική   Κουτσαυλή

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

π. Κων. Καλλιανού - ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝἩ συμβολὴ τῆς Ἐκλησίας στὴν πνευματικὴ ἀφύπνιση τῶν
Βορείων Σποράδων τὸν 18 ο αἰ .

Αναφερόμενος ὁ Φίλιππος Ἰωάννου στὸν Διδάσκαλο τοῦ Γένους
Γρηγόριο Κωνσταντᾶ, σημείωνε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:
«Ἡ εὐγνωμοσύνη ἀπαιτεῖ νὰ μνημονεύσωμεν τῶν ἀρχαιοτέρων
Διδασκάλων τοῦ γένους ἠμῶν καὶ ὠφέλιμον εἶναι νὰ προτιθῆται ἡ ἀρετὴ
ἐκείνων καὶ ὁ πρὸς πρὸς φωτισμὸν τῶν ὀμογενῶν των ζῆλος...» Καὶ πράγματι
ἔτσι πρέπει νὰ γίνεται. Νὰ μνημονεύουμε «τῶν
ἡγουμένων ἠμῶν» (Εβρ. 13, 7), ἀφοῦ μέσα σ᾿
αὐτοὺς συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ Διδάσκαλοί
μας. Ὡστόσο, αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰθυμίσουμε εἶναι καὶ τὸ ποιὸς ὑπῆρξε ὁ
κινητήριος μοχλός, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάρχει
Πνευματικὴ κίνηση σὲ χρόνους καὶ καιροὺς
σκοτεινοὺς, ὅπως ἦταν οἱ χρόνοι τῆς
Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας στὸ Νέο Ἑλληνισμό. Κι
ἠ Ἱστορία ἀπέδειξε περιτράνως ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἦταν ἡ τροφὸς τοῦ Γένους κατὰ τοὺς χρόνους
ἐκείνους. Ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τῶν νησιῶν τῶν Βορείων Σποράδων, ἰδιάιτερα δὲ στὴ νῆσο Σκόπελο, τὴν ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς καὶ τοῦ μεγαλύτερου νησιοῦ τοῦ ὡς ἄνω συμπλέγματος. Γιατὶ μέχρι τὸ 1724 ποὺ ἰδρύεται στὴ Χώρα τῆς Σκοπέλου ἡ Σχολὴ Ἑλληνικῶν Γραμμάτων τὴν ὁποία
καὶ ἐπωνόμασαν σὲ Ἀκαδημία, καμμία πνευματικὴ κίνηση δὲν διαφαίνεται
στὰ νησιὰ αὐτά, ἐκτὸς τῶν στοιχειδῶν γραμμάτων ποὺ δίδασκαν στὰ παιδιὰ
οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ περίπου ἐγγράμματοι μοναχοί. Καὶ πιστοποιεῖται αὐτὸ ἀπό
τὰλεγομενα δοκίμια τοῦ κονδυλίου τὰ ὁποῖα μέχρι σήμερα σώζονται σὲ
παράφυλλα ἐκκλησιαστικῶν βιβλιων (Μηναίων, Παρακλητικῆς κ.λ.π.).
Τὸ 1724 λοιπόν μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ λογίου Ἱεράρχου πρ. Ναυπάκτου
καὶ Ἄρτης Νεοφύτου Μαυρομάτη, ἀπό τὴν Ἀντίπαρο, ἱδρύεται Σχολὴ στὴ
Χώρα τῆς Σκοπέλου μὲ δασκάλους τὸν ὅσιο Ἱερόθεο τὸν Ἰβηρίτη καὶ τὸν
παπα-Μελέτιον Ἰβηρίτη ἐπίσης.
Γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Σχολῆς ζωηρὸ ἐνδιαφέρον ἔδειξαν τόσο ὀ τότε
Ἐπίσκοπος Σκιάθου καὶ Σκοπέλου Κλήμης, «ἐπινεύσει τοῦ Κλήμεντος
ἐπισκόπου Σκιάθου καὶ Σκοπέλου», θὰ γράψει ὁ πολὺς Γεδεών, ὅσο καὶ ὁ
πολὺς ΧατζηΣτεφανὴς Δαπόντε, πατέρας τοῦ μεγάλου λογίου τοῦ 18ου αἰ
Καισαρίου Δαπόντε.
Ὁ ΧατζηΣτεφανὴς ἐκτὸς τοῦ τίτλου τοῦ προύχοντος καὶ τοῦ Κόνσολου
τῆς Ἀγγλίας ποὺ ἔφερε, ὑπῆρξε κτήτωρ τῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴ
Σκοπέλο, τὴν ὁποία καὶ ἀνακαίνισε διότι σώθηκε ἀπό θαῦμα τῆς Παναγίας.
Τὸ 1724 λοιπόν,θὰ ἔλθε στὴ Σκόπελο, ὅπου καὶ θὰ διδάξει ὁ ὅσιος
Ἱερόθεος ὁ Ἰβηρίτης μαζὶ μὲ τὸν ἱεροδιάκονο Μελέτιο Ἰβηρίτη, ἐπίσης
διδάσκαλο.
Ἡ Σχολὴ στὴν ὁποία ἔμελλε νὰ διδάξουν οἱ προαναφερόμενοι ἦταν
«τῶν ἐγκυκλίων καὶ φιλοσοφικῶν μαθημάτων» καὶ ἡ ἀκτινοβολία της
ὓπῆρξε τέτοια, ὥστε νὰ ἐπονομασθεῖ Ἀκαδημία. Ἡ προσωνυμία Ἀκαδημία,
ποὺ ἔδωσε στὴ Σχολὴ ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Σίλβεστρος, στὴν ἀπό 3
Μαῒου 1725 ἐπιστολή του πρὸς τὸν πρώην Ἄρτης, μπορεῖ μὲν νὰ φαίνεται
ὑπερβολικὴ, ὡστόσο δείχνει τὸ σημαντικὸ τῆς ἱδρύσεώς της, ποὺ ὠφέλησε ὄχι
μόνο τὴ Σκόπελο, ἀλλὰ καὶ τὴν γύρω περιοχή. Σὲ επιστολή του δὲ πρὸς τὸν
πρ. Ἄρτης ὁ Ἱερόθεος τὸ 1731 γράφει μεταξῦ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἐξῆς:
«...Ἔρχονται καὶ ἀπό ἄλλους τόπους καὶ ἱερωμένοι καὶ ἐπιδίδει ἡ σχολὴ καὶ
αὐξάνει». Ἔτσι, ἡ προσωνυμία Ἀκαδημία ποὺ ἔδωσε στὴ Σχολὴ ὁ Πατριάρχης
Ἀντιοχείας Σίλβεστρος, μπορεῖ μὲν νὰ φαίνεται ὑπερβολικὴ, ὡστόσο δείχνει
τὸ σημαντικὸ τῆς ἱδρύσεώς της, ποὺ ὠφέλησε ὄχι μόνο τὴ Σκόπελο, ἀλλὰ καὶ
τὴν γύρω περιοχή.
Μεταξὺ τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ πολὺς
Κωνσταντῖνος Δαποντες, ὁ μετέπειτα γνωστός μας μοναχὸς Καισάριος.
Τὸ 1736 ποὺ ἀναχωρεῖ ὁ ὅσιος Ἱερόθεος γιὰ τὴν ἐρημόννησο Γιοῦρα,
γιὰ ἄσκηση καὶ προσευχή, ἡ Σχολὴ συνεχίζει τὸ ἔργο της μὲ τὸν Μελέτιο ὡς
διδάσκαλο. Εἶναι δὲ ἡ πρώτη, ἀπ᾿ ὅσα γνωρίζουμε, προσπάθεια ποὺ ἔγινε τὰ
χρόνια ἐκεῖνα στὰ νησιὰ τῶν Βορείων Σποράδων γιὰ τὴν Παιδεία τῶν
ὑποδούλων. Τὸ σημαντικότερο δὲ ὅλων εἶναι, πὼς ἡ Παιδεία τῶν Βορείων
Σποράδων στεφανώνεται ἀπὸ τὴν παρουσία καὶ τὴν προστασία ἐνὸς Ἁγίου, ὁ
ὁποῖος, παράλληλα μὲ τὸ διδακτικό του ἔργο, ἐπιτελοῦσε καὶ τὸ ἔργο τῆς
ἐπιμελείας τῶν ψυχῶν.
Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός__Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
                                   «ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΕΛΠΙΔΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
                                                                           
  Χατζοπούλου  39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Αρ. Πρωτ. 928                                                                                            
  Τηλ. / Fax: 22210 29139                                                                                    
                                                                                                                                                                
  Email : anelpo@otenet.gr       
                                                                                                                                                                    
   Site: www.anelpo.gr                             

Το 36ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών Δράμας και το 19ο Φεστιβάλ  Διεθνών Ταινιών Δράμας  θα φιλοξενηθούν  στη Χαλκίδα  για ένα διήμερο αφιέρωμα  Προβολής  των .

Οι ταινίες θα προβληθούν  : 
στο  Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας    
                                  [Λεωφ. Χαϊνά & Ραούλ Φολερώ]

 Ημέρες  Προβολής :   Σάββατο  15   και   Κυριακή  16   Μαρτίου   2014

 Ώρες   Προβολής : από  7:00  το απόγευμα.

 Είσοδος Ελεύθερη

Οι Ταινίες του Φεστιβάλ Δράμας  ταξιδεύουν  σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως   Αθήνα , Θεσσαλονίκη και άλλες 60 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.  Κύπρο, Σερβία, Αίγυπτο, Γερμανία, Ιταλία .
 Σκοπός του μεγάλου ταξιδιού είναι  οι Μικρομηκάδες με τις πολύ σημαντικές και αξιόλογες ταινίες τους  να έρθουν  σε μεγαλύτερη επαφή με το σινεφίλ κοινό .

Δελτίο Τύπου 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Χαλκίδα, 4/3/2014

Κύκλος χειμερινών δραστηριοτήτων 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας

Με τον ερχομό της άνοιξης, το 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας κλείνει τον κύκλο χειμερινών δραστηριοτήτων του που, ανάμεσα στα άλλα, περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

Εκδήλωση κατά του καπνίσματος
Σχολική ομάδα 16 μαθητών/-τριών, σε συνεργασία με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ. Ρούλα Κεχρή, διοργάνωσαν εκδήλωση κατά του καπνίσματος (antismoking). Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας που καθιερώνει τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου ως Εβδομάδα Σχολικών Δραστηριοτήτων Κατά του Καπνίσματος. Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, ήταν διάρκειας 40΄ και παρουσιάστηκε σε κάθε τάξη ξεχωριστά. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε:
·         γενικά στατιστικά στοιχεία για το κάπνισμα στην Ελλάδα και σε διαφορετικές ομάδες (π.χ. 44% των ανδρών και 28% των γυναικών καπνίζουν),
·         ένα δρώμενο για τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την προώθηση του καπνίσματος,
·         τους λόγους που οδηγούν τους νέους στο κάπνισμα (π.χ. συνήθεια γονέων, έμμεση διαφήμιση, αποδοχή από φίλους)
·         παρουσίαση για τις 4.000 ουσίες που περιέχει ένα τσιγάρο, από τις οποίες οι 43 είναι καρκινογόνες.
·         ένα χιουμοριστικό δρώμενο για τους…«αφελείς» που εξακολουθούν να καπνίζουν.
·         τις ασθένειες που σχετίζονται με το τσιγάρο (καρκίνοι, αναπνευστικές, τριχόπτωση, καταρράκτης, οστεοπόρωση, πρόωρη γήρανση κλπ)
·         βασικές αρχές διακοπής του τσιγάρου (μέθοδοι όπως «ακόμη μια μέρα χωρίς τσιγάρο» κλπ
·         προβολή πεντάλεπτου βίντεο από εκπομπή του δημοσιογράφου Κώστα Τσαρούχα, όπου επιστήμονες διεθνούς κύρους αλλά και γνωστές προσωπικότητες μιλούσαν για τις σοκαριστικές συνέπειες του καπνίσματος,
·         κλείσιμο με…χορό και το τραγούδι «Ή το τσιγάρο ή εγώ!».

Εκδήλωση για το Έτος Ευρωπαίου Πολίτη
Στο πλαίσιο του Έτους Ευρωπαίου Πολίτη (2013) και του προγράμματος Αγωγής σταδιοδρομίας με τίτλο «Είμαι Ευρωπαίος Πολίτης, Ζω & Ταξιδεύω στην Ευρώπη μου» που εφαρμόζεται στο σχολείο από τις εκπαιδευτικούς κ.κ. Ρούλα Κεχρή, Λουίζα Παπάντου και Ελένη Τσαρουχά, διοργανώθηκε εκδήλωση με προσκεκλημένο τον κ. Άγγελο Καπετανίδη, εκπρόσωπο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Η μαθητική ομάδα του προγράμματος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και να συζητήσει για θέματα σχετικά με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέση και το μέλλον της Ελλάδας, τις συνθήκες απασχόλησης σε άλλες χώρες της ΕΕ κλπ.  Στην εκδήλωση συμμετείχε και μαθητική ομάδα του 1ου ΓΕΛ Χαλκίδας που επίσης εφαρμόζει ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Εκδήλωση κατά του σχολικού εκφοβισμού (bullying)
Ειδικότερα, στο πλαίσιο σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας, ομάδα 13 μαθητών/τριών μαζί

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Λόγος παραινετικός εις την είσοδον της Αγίας Τεσσαρακοστής (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Ευλόγησον Πάτερ,

Χαίρω και ευφραίνομαι, βλέποντας σήμερον στολισμένην την Εκκλησίαν τού Θεού με το πλήθος των παιδιών της, και όλους σας, όπου με πολλήν χαράν εσυντρέξατε. Διότι όταν αποβλέπω εις τα χαρού­μενά σας πρόσωπα, έχω σημείον μεγαλώτατον της ψυχικής σας ηδονής, καθώς έ­λεγε και κάποιος σοφός˙ «Καρδίας ευφραινομένης θάλλει πρόσωπον». Δια τούτο λοιπόν και εγώ εσηκώθηκα σήμερον με περισσοτέραν προθυμίαν, δια να σας μεταδώσω εις τον αυτόν καιρόν αυτήν την πνευματικήν χαράν, και να σας γένω μη­νυτής τού ερχομού της αγίας Τεσσαρακο­στής, του ιατρικού λέγω των ψυχών μας. Διότι ο κοινός απάντων ημών Δεσπότης, θέλων ως φιλόστοργος Πατήρ να ξεπλύνωμεν τας αμαρτίας, όπου εκάμαμεν εις όλον τον καιρόν, επενόησεν εις ημάς την θεραπείαν, και δια μέσου της αγίας Τεσ­σαρακοστής. Ας μη γίνεται λοιπόν τις κατηφής˙ ας μη γίνεται τις σκυθρωπός, αλλ' ας χορεύη, και ας χαίρεται και ας δοξάζη τον κηδεμόνα, και επιμελητήν των ψυχών μας, όπου μας άνοιξεν αυτήν την εξαίρετον στράταν, και ας δεχθή με πολλήν χαράν τον ερχομόν της.

Ας εντραπώσιν οι Έλληνες, ας κα­ταισχύνονται οι Εβραίοι βλέποντες την αγάπην μας, όπου αποδεχόμεθα και ασπαζόμεθα τον ερχομόν της με ιλαράν προθυμίαν, και ας μανθάνωσι δια μέσου της δοκιμής των πραγμάτων, πόση διαφορά είναι αναμέσον ημών και αυτών. Και ας ονομάζωσιν εκεί­νοι εορτάς και πανηγύρεις την μέθην και όλας τας άλλας ακολασίας, και ασχημοσύνας, όπου από εδώ είναι πρέπον να σύρουν εις τού λόγου τους. Αλλά η Εκκλησία τού Θεού ας ονομάζη εορτήν τα εναντία εκείνων, την Νηστείαν, δηλαδή, την καταφρόνησιν της κοιλίας, και κάθε άλλην αρετήν, όπου ακολουθεί εις αυτήν διότι αυτή είναι αληθινή εορτή. Εκεί ό­που είναι σωτηρία ψυχών εκεί όπου είναι ειρήνη και ομόνοια˙ εκεί όπου είναι απο­διωγμένη κάθε κοσμική φαντασία· εκεί όπου είναι μακρά η κραυγή και η σύγχυσις και τα τρεξίματα των μαγείρων, και τα σφαξίματα των άλογων ζώων και αντί δι’ αυτά πολιτεύεται κάθε ησυχία, και γα­λήνη, και αγάπη, και χαρά, και ειρήνη, και πραότης λόγου και άλλα αμέτρητα α­γαθά.

Ελάτε λοιπόν σας παρακαλώ να διαλεχθώμεν ολίγα τινά δι' αυτήν προς την αγάπην σας, παρακαλώντας σας πρώτον τούτο να δεχθήτε με πολλήν ησυχίαν τους λόγους μου, δια να καρποφορηθήτε κανέ­να άξιον, και να αναχωρήσετε ύστερον εις τα οσπήτια σας. Διότι δεν είμεθα εδώ συν­αθροισμένοι απλώς και ματαίως, δια να ομιλήση ο ένας, και ο άλλος να κροτήση απλώς τα λεγόμενα, και ούτω να αναχωρήσωμεν απ' εδώ, αλλά δια να λαλήσωμεν ημείς κανένα ωφέλιμον, και απ' εκείνα όπου συγκροτούσι την σωτηρίαν μας, και εσείς, αφ' ου κερδήσετε από τα λεγόμενα, και λάβετε πολλήν ωφέλειαν, ούτω να ευγήτε απ' εδώ˙ επειδή η Εκκλησία είναι ιατρείον πνευματικόν και πρέπει εκείνοι όπου έρχονται εδώ να λαμβάνουσι τα αρ­μόδια ιατρικά, και να τα βάνουσιν επάνω εις τα τραύματά τους, και ούτω να στρέφωνται εις τους οίκους των.

Και ότι μοναχή η ακρόασις δεν ωφελεί τίποτε, αν δεν την βάλη τις εις πράξιν και με τα έργα· άκουε τον Παύλον, όπου λέ­γει. «Ου γαρ οι ακροαταί τού νόμου δίκαιοι παρά τω Θεώ, αλλ' οι ποιηταί τού νόμου δικαιωθήσονται». Και ο Χριστός δημηγορών έλεγεν. «Ου πας ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την Βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς».

Ηξεύροντες λοιπόν, αγαπητοί, πως από την ακρόασιν δεν θέλομεν έχει καμμίαν ωφέλειαν, αν δεν ήθελεν ακολουθήσει και το τέλος δια μέσου των έργων, ας μη γενώμεθα μοναχά ακροαταί, αλλά και κατορ­θωταί όπως ακολουθούντα τα έργα εις τους λόγους, ήθελαν γείνει αφορμή εις η­μάς πολλής παρρησίας.

Απλώσαντες λοιπόν τους κόλπους της διανοίας σας, δεχθήτε εις αυτόν τον τρό­πον τους περί νηστείας λόγους. Και κα­θώς εκείνοι όπου θέλουσι να λάβουν δια γυναίκα καμμίαν σώφρονα, και κοσμίαν, και ευγενή, στολίσαντες εις κάθε μέρος τας νυμφικάς παστάδας με παραπετάσμα­τα και καθαρίσαντες όλον τον οίκον, μη δίδοντες άδειαν να πατηθή από όλαις ταις ανεπιμέληταις, και ρερυπωμέναις δουλεύτραις, τοιουτοτρόπως εισάγουσι την νύμφην εις τας παστάδας, με τον ίδιον τρόπον θέλω και εγώ να καθαρίσε­τε τον λογισμόν σας, και ποραιτήσαντες την τρυφήν, και λοιπήν πολυφαγίαν, ού­τω να δεχθήτε με ανοικτούς τους κόλ­πους την μητέρα όλων των καλών, και την διδασκάλισσαν της σωφροσύνης, και κάθε άλλης αρετής, λέγω την νηστείαν, δια να απολαύσετε και σεις περισσοτέραν ηδονήν, και να δώση αυτή εις σας την αρμοδίαν θεραπείαν της.

Διότι αν οι ιατροί, όταν μέλλωσι να δώσουν ιατρι­κά εις εκείνους, όπου θέλουσι να καθαρί­σουν τον σεσαπημένον και διεφθαρμένον χυμόν, τους προστάζουσι να απέχουν απ' αυτήν την σωματικήν

Η Δικτυο-κατάθλιψη και η ομορφιά της φυσικής ζωής (Θανάσης Κ. Τσακαλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών)

Από καταβολής του ανθρώπου μέχρι σήμερα οι διαμάχες των ανθρώπων περιστρέφονταν κυρίως σε χωρικές διαφορές, όπου κάθε ομάδα, φυλή ή κράτος επεδίωκε να εδραιώσει και να αυξήσει την χωρική του επικράτεια σε σχέση με τις φυσικές διαστάσεις του γεωγραφικού του χώρου.

Η Δικτυο-κατάθλιψη και η ομορφιά της φυσικής ζωής  Του Θανάση Κ. Τσακαλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Τώρα με την Παγκοσμοιοποίηση, δηλαδή με την ομογενοποίηση του χώρου δράσης, των υπηρεσιών, των συναλλαγών και της επεξεργασίας δεδομένων ο νέος χώρος διαμάχης και ανταγωνισμού αναφέρεται πλέον στον Πληροφοριακό χώρο και όποιος προηγείται στην Πληροφόρηση και την Τεχνολογία θα έχει και το βασικό προβάδισμα στην ανάπτυξη και γενικά στην επικράτηση μέσα από τον διαρκή ανταγωνισμό.


Ο άνθρωπος αναπτύσσει σιγά-σιγά και την Τηλε-διάστασή του και προσπαθεί να αμυνθεί μπροστά στο νέο φυσικό φαινόμενο το  Internet. Το όγδοο θαύμα άργησε μερικές δεκάδες αιώνων αλλά έχει ήδη συντελεσθεί  στο τέλος του εικοστού αιώνα μετά από δουλειά αναρίθμητων ανθρωποετών και δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρωτόκολλο επικοινωνίας (TCP/IP), που προέκυψε μετά από κοινές προδιαγραφές μεταξύ των κρατών.
Εισήλθαμε πλέον σε ένα νέο Πληροφοριακό Κόσμο, όπου όμως τα βασικά δομικά του στοιχεία είναι και αυτά διαρκώς μεταβαλλόμενα με συνέπεια να δημιουργείται ένα απρόβλεπτο χάος από χρήσιμα προϊόντα και εφαρμογές. Έτσι δημιουργείται ένας απρόβλεπτος κόσμος γύρω από τον άνθρωπο, που συνεπάγεται απρόβλεπτες μεταλλάξεις για τον ίδιο προσωπικά και τον κοινωνικό του περίγυρο.
Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει επιφέρει ήδη σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί.
Το παιδί είναι η πεμπτουσία της ύπαρξης του ανθρώπου. Η ανατροφή, η εκπαίδευσή του και γενικά η ανάπτυξή του μέχρι να αυτονομηθεί και να κάνει το δικό του παιδί είναι στην ουσία ο κεντρικός πυρήνας του ενδιαφέροντος κάθε οικογένειας και του κοινωνικού συνόλου.
Στα τελευταία πενήντα χρόνια διακρίναμε ότι το περιβάλλον, μέσα στον οποίο αναπτύσσεται το παιδί, μεταλλάχθηκε δραστικά. Από την απλή γειτονιά με τα χαμηλά σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και τις αλάνες, από τις λιγοστές  και πανάκριβες εγκυκλοπαίδειες, από το μαζικό σινεμά και το πλανόδιο θέατρο, από το μαζικό ποδόσφαιρο και το καθημερινό παιγνίδι στην γειτονιά, από απλές εκδρομές στη φύση, από το σταθερό τηλέφωνο, φθάσαμε, πλέον στην πολυκατοικία με το πολύ τσιμέντο, στην τηλεόραση με τα ατέλειωτα κινηματογραφικά έργα και τις φλύαρες εκπομπές, στους φιλάθλους, που δεν πήγαν ποτέ σε γήπεδο, στο κινητό τηλέφωνο, στο διαδίκτυο,  που προσφέρει κάθε εγκυκλοπαίδεια και χιλιάδες πληροφορίες για τέχνη, εκπαίδευση ενημέρωση παιχνίδια και οτιδήποτε θα μπορούσε να καθηλώσει το παιδί για ώρες ατέλειωτες, στον υπολογιστή με τα ατέλειωτα ηλεκτρονικά παιχνίδια και πάλι στο διαδίκτυο με τις ατέλειωτες διασυνδέσεις σε γνωστούς και αγνώστους ανεξαρτήτως φυσικού τόπου.
Ο παλιός ελεύθερος κόσμος του παιδιού, που του διασφάλιζε το προνόμιο της «μεστής εφηβείας»

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ«Τα αηδονάκια» είναι ένα πειραματικό τμήμα για παιδιά, που δημιουργήθηκε από τη Μουσική Σχολή "Χρόνης Αηδονίδης".

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με παραδοσιακά τραγούδια, παραμύθια και παιχνίδια, ήθη, έθιμα και άλλα λαογραφικά στοιχεία. Έτσι εξοικειώνονται με την παράδοση διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν γλωσσικές, μουσικές, ρυθμικές και πολλές ακόμα δεξιότητες.

Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους ως εξής:

1 έως 2 ετών (παρουσία ενός γονέα) - 1 ώρα την εβδομάδα
3 έως 4 ετών (παρουσία ενός γονέα) - 1 ώρα την εβδομάδα
5 έως 6 ετών - 1 ώρα την εβδομάδα
7 έως 9 ετών - 1 ώρα την εβδομάδα
10 έως 11 ετών - 1:30 ώρα την εβδομάδα
12 έως 15 ετών - 1:30 ώρα την εβδομάδα

Η έμπνευση και η δημιουργία αυτού του πειραματικού τμήματος ανήκει στους διευθυντές της Μουσικής Σχολής "Χρόνης Αηδονίδης» Λευτέρη Πνευματικό και Ηλία Μαυρίκη και στην υπεύθυνη του τμήματος, ερμηνεύτρια της Παραδοσιακής Μουσικής και Νηπιαγωγό Σταυρούλα Δαλιάνη.

Διεύθυνση: Περικλέους Σταύρου 19 Χαλκίδα.
Τηλ. πληροφοριών και εγγραφών: 2221 306474
E-mail: msxronisaidonidis@gmail.com